Likviditetshjælp

Økonomichef – konsulent eller ansat – 1 dag om ugen

Udover salg af te kan min profil defineres ved følgende nøgleord:

  • Business Development
  • Økonomistyring
  • IT
  • Overblik

Med en uddannelse som HD i henholdsvis Afsætning og i Finansiering, har jeg arbejdet med strategisk – taktisk ledelse, men primært med operationel ledelse gennem mange år.

Dette er sket i store som små, nationale som internationale, produktions- som handelsvirksomheder, koncerner som enkeltselskaber, velkonsoliderede som likviditetssvage virksomheder, i vidt forskellige brancher.

Mit høje faglige niveau indenfor regnskab og IT er af mere praktisk karakter, som er erhvervet ved kurser og ved hands-on i jobbene som Økonomi- og Administrationschef.

En væsentlig force er min evne til, at udvikle medarbejdere, således at det bliver til glæde for såvel medarbejderen som for selskabet.

Erhvervskvalifikationer

Business Development og Turn – around

CA - ArtikelJeg har selvstændigt gennemført business development. Udgangspunktet var udarbejdelse og organisering af interne og eksterne analyser. Derefter udarbejdede jeg virksomhedens vision og målsætninger, for at afslutte med de operationelle handlingsplaner.

 

 

Klik har for at se artiklen om mig i CA.

 

 

Økonomistyring

Udvikling af mange former for styringssystemer, der tog udgangspunkt i virksomhedens målsætninger. Dette resulterede i et budget, ud fra hvilket der kom afvigelsesrapporter. Disse kunne indebære intern og ekstern koncernrapportering, der kunne slutte med årsregnskab på koncernniveau.
Styring af registrerings- og kontrolfunktioner på debitorer og kreditorer. Økonomi-, salgs-,  kredit- og finansiel styring. Herunder likviditetsstyring.
Udarbejdelse af ledelsesrapporter.

Informationsteknologi

Udarbejdelse af kravspecifikationer til IT – systemer.
Udvikling og implementering af Navision Attain med erp, crm, service, sager mm.
Udarbejde og ajourføre IT – strategi/ IT – handlingsplaner.